Sluizen in de Afsluitdijk?
Google

 Ezelsbruggetjes: Sluizen in de Afsluitdijk?

In de Afsluitdijk zijn schutsluizen en uitwateringssluizen aangelegd. De schutsluizen maken verkeer tussen de Waddenzee en het IJsselmeer mogelijk. Bij Den Oever ligt een schutsluis tot 2.000 ton , bij Kornwerderzand liggen schutsluizen tot 2.000 en 600 ton.

Het IJsselmeer wordt voortdurend gevuld door toestromend water uit onder meer de IJssel, de Vecht en de Eem en door regenwater. Via uitwateringssluizen in de dijk kan bij eb het overtollige IJsselmeerwater worden geloosd op de Waddenzee. Voorstudies door Lely en later bevestigd door de commissie Lorentz hadden uitgewezen dat de oppervlakte van het IJsselmeer na de inpolderingen ten minste 120.000 ha zou moeten bedragen. Dat is nodig als bij langdurig hoge waterstanden op de Waddenzee tijdelijk het IJsselmeerwater niet kan worden afgevoerd.

In de Afsluitdijk zijn vijf en twintig uitwateringssluizen aangelegd. Bij Den Oever liggen drie complexen met in totaal vijftien sluizen (de Stevinsluizen) en bij Kornwerderzand twee complexen met tien sluizen (de Lorentzsluizen). Alle uitwateringssluizen zijn uitgerust met twee stalen schuiven en een stel puntdeuren als extra kering tegen stormvloeden.
(bron: http://waterland.net/nieuwland/afsluitd.html)

 

Ezelsbruggetje voor de sluizen in de Afsluitdijk:

Stevinsluizen en Laurentzsluizen.

* Laurenztsluizen aan de kant van Leeuwarden.

 

Met dank aan anonieme inzender
Disclaimer - Copyright Violation - Contact