Complementaire en Supplementaire Hoeken
Google

 

Theorie: Classification of Angles

1)

Om het verschil te onthouden:
Complementaire hoeken: som 90 complementair.gif (1302 bytes)
Supplementaire hoeken: som 180 supplementair.gif (1301 bytes)

"C" komt alfabetisch voor "S" dus het kleinste=90 hoort daarbij

Met dank aan Odette de Meulemeester

 

2)

Als je het woord complementair draait dan zie je 9 (gevormd door c en o). ezelsbrugje(Nico).gif (1461 bytes)

Met dank aan Nico Everard
Disclaimer - Copyright Violation - Contact