Eenvoudig de producten van elf bepalen
Google

Schrijf de twee cijfers uit elkaar en de som ervan in het midden.
Bij een som hoger dan 9, wordt het eerste cijfer 1 hoger.

11*36= 3 9 6
11*57= 5 12 7 ---> 6 2 7

Met dank aan Krister Horn
Disclaimer - Copyright Violation - Contact