Kleiner dan... Groter dan?
Google

 

1)
Het teken  "<" = "kleiner dan"
als je er een streepje voorplaatst "|< " wordt k gevormd van kleiner
(dit om het verschil te weten met >)

De punt wijst naar het kleinste en de opening naar het grootste

pentomino.gif (2857 bytes)
plaatje: Pentomino Site

 

Met dank aan Odette de Meulemeester, Leerkracht T.I.D. Ronse(Belgi)
(tip: Pentomino Site van de leerlingen:
http://home.scarlet.be/~demeod/)

 

 

2)
Bij < kan je een k maken en bij > kan je een g maken   >/

Met dank aan Mascha van den Barselaar

 

3)

Ik hanteer voor het GROTER DAN en KLEINER DAN teken het volgende ezelsbruggetje in mijn groep 7:

5 < 6

De bek van de krokodil staat altijd open naar de grootste prooi (de krokodil wil altijd de grootste prooi). Soms (in het begin) teken ik ook nog wat scherpe tandjes in de geopende bek van de krokodil.Met dank aan A. van Halm (leerkracht groep 7 Amsterdam)

 

4)
Groter en Kleiner dan:
Dit kun je ook onthouden door het tekentje < > te zien als een soort happertje, die eet het grootste getal op.

En het tekentje is aan de kant van het grootste getal groter als aan de kant van het kleinste getal.

Met dank aan Familie van den Broek

pacman pacman

Disclaimer - Copyright Violation - Contact