Volgorde van de rekenkundige bewerkingen
Google

 

1)
M
eneer van Dale Wacht Op Antwoord
De volgorde van uitvoeren van een berekening = Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Worteltrekken, Optellen en Aftrekken

Waarschuwing
Het regeltje van mijnheer van dale wordt niet meer toegepast. Daar is de internationale regel voor in de plaats gekomen.
Die zegt: de rekenbewerkingen worden toegepast in de volgorde waarin ze staan. Komen echter optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen in dezelfde bewerking voor dan gaan vermenigvuldigen en delen voor optellen en aftrekken, echter ook in de volgorde waarin ze staan.
(met dank aan John Buskens).

2)
Maar als je ook de plaats van de haakjes wil weten:

Het Mooie Veulentje Draaft Op en Af
De volgorde  = Haakjes, Machtsverheffen, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen en Aftrekken

Met dank aan Frederiek Vermeulen

 

2b)
Een variant voor het leren van de volgorde van bewerking voor leerlingen van 10 jaar:

Het Mooie Veulentje Draaft Op en Af

H = haakjes
V = vermenigvuldigen
D= delen
O en A= optellen en aftrekken

Met dank aan Maaike

 

foal, veulen

3)
Het Mannetje Van De Oude Aap.

H= Haken
M= Machtsverheffing
V= Vermenigvuldigen / D= Delen
O= Optellen / A= Aftrekken

Met dank aan The Skop Family

4)
Anders dan in de klassieke interpretatie van Meneer Van Dale is het tegenwoordig internationaal gebruikelijk om onderling inverse bewerkingen (machtsverheffen en worteltrekken, vermenigvuldigen en delen, optellen en aftrekken) als gelijkwaardig te beschouwen en van links naar rechts uit te voeren. Curieus is in het bijzonder de prioriteit van het worteltrekken volgens Van Dale.
Een ezelsbruggetje voor een iets meer volledige regel voor het wiskundeonderwijs op de middelbare school die past bij de moderne conventies op het gebied van notatie, luidt:

Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen.
Eerst de haakjes, dan machtsverheffen en worteltrekken (prioriteit van links naar rechts), dan vermenigvuldigen en delen (prioriteit van links naar rechts), en tenslotte optellen en aftrekken (prioriteit van links naar rechts).

Aldus in de wiskundebrief van de Ned.Ver.van Wiskunde leraren.

Met dank aan: P. Greydanus.

5)
Het Mannetje Won Van De Oude Aap.

Eerst de H van haakjes ( dus eerst de haakjes wegwerken)
Dan de M van machten ( dus dan de machten uitwerken)
W van wortels ( dan de vierkantswortels uitwerken)
V van vermenigvuldiging ( alle vermenigvuldigingen uitwerken)
D van delingen ( alle delingen uitwerken)
O van optellen ( alle optellingen uitwerken )
A van aftrekken ( alle aftrekkingen uitwerken)

Met dank aan Pascal de Slagmeulder

6) Engelstalig:
For remembering the order of calculations in algebra:
Disclaimer - Copyright Violation - Contact