Wat is de plaats van de komma?
Google

 

 

Delen door 10, komma 1 plaats naar links

Keer 10, komma 1 plaats naar rechts

Delen door 10->
1000,0     100,00      10,000     1,0000      0,10000
<- Keer 10

Met dank aan Yvonne van Balgooi