Zinnetjes om PI te onthouden
Google

3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679...

 

Ezelsbruggetjes: Zinnetjes om PI te onthouden

 

Tel de letters in de woorden:


Zie, 'k geef u thans, geleerden en leeken, ouden van dagen, frissche studenten, weinige regeltjes, die mij zijn gebleken, vaak nuttig te werken voor tal van docenten. Zie nu hoeveel decimalen. (3.141592653589793238462643383279)

bron: Dr. Pieter Moree

 

En een (oud) Nederlands voorbeeld:
Eva o lief, o zoete hartedief , uw blauwe oogen zyn wreed bedrogen.
3.14159265358

Wie u kent, o getal belangrijk en gepast, bezit ook grote waarhen, Ankervast.
3.141592653589 (met dank aan Piet Korteknie)

Kijk, 't moet u zeker verheugen te kunnen geven dit getal.
3.1415926535 (met dank aan Marieke van Hagen www.kidswork.nl)
Disclaimer - Copyright Violation - Contact