Waar leven de ijsberen? en de pinguins?
Google

 Ezelsbruggetjes: Waar leven de ijsberen? en de pinguins?


Op de zUidpool leven pingUins,
dan leven op de nooRdpool ijsbeRen

De U in Zuidpool en pinguins is gelijk net als de R in Noordpool en ijsbeer!
Ingezonden door: Jules Hoebregs
Disclaimer - Copyright Violation - Contact