Hoe om te gaan met Averij Grosse
Google

 Ezelsbruggetjes: Hoe om te gaan met Averij Grosse

Een heel apart onderdeel in de scheepvaartwereld is de Averij Grosse. De regeling is wellicht zo oud als de scheepvaart zelf en komt neer op de logische gedachte, dat bepaalde kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, ook door beide gedragen dienen te worden.

Uiteraard is dit een vage omschrijving en de wetgeving in de landen, betrokken bij de scheepvaart, heeft zich verschillend ontwikkeld. In de loop van de vorige eeuw echter ontstond de behoefte om een uniform systeem op te zetten en na uitgebreide onderhandelingen ontstonden na diverse wijzigingen de tegenwoordig van toepassing zijnde “York-Antwerp Rules 1974 as amended 1990” voor de zeevaart en de “Rijnregels I.V.R. 1979” voor de binnenvaart.

In welke gevallen er sprake is van Averij Grosse wordt goed omschreven in het eerste artikel van de Rijnregels I.V.R.: Averij Grosse zijn de opofferingen en uitgaven, redelijkerwijs verricht en/of gedaan bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden met het doel het schip en zijn lading uit een gemeenschappelijk gevaar te redden.

Vrij vertaald, met een ezelsbruggetje: NORG

Nood: er moet sprake zijn van nood/gevaar
Opzet: de kosten moeten opzettelijk (en redelijk) zijn
Resultaat: de inspanningen moeten resultaat hebben
Gemeenschappelijk: de kosten moeten voor schip en lading gemaakt zijn

 

Bron: Schepen Onderlinge Nederland
Disclaimer - Copyright Violation - Contact