Bastvaten? Houtvaten?
Google

1)

 Ezelsbruggetjes: Bastvaten? Houtvaten?
Detailopname van een vaatbundeltje in een blad van Yucca brevifolia
Legenda:
1 sclerenchym
2 floeem (= bastvaatstelsel)
3 xyleem (= houtvaatstelsel)


Bastvaten gaan naar Beneden en de Houtvaten gaan omHoog

Bedankt Angelina2)


HANS eet je BORD leeg !

Houtvaten vervoeren:
ANorganische stoffen in de Stijgende sapstroom

Bastvaten vervoeren:
ORganische stoffen in de Dalende sapstroom

Bedankt JordanDisclaimer - Copyright Violation - Contact