De ICE-regel: Behandeling weke delen letsel
Google

 Ezelsbruggetjes: De ICE-regel: Behandeling weke delen letsel

Het woord "ICE" vormt een handig ezelsbruggetje voor wat betreft de behandeling van weke delen letsel. "ICE" is het Engelse woord voor ijs en geeft aan dat er moet worden gekoeld. Dit kan met behulp van (zakken) ijsklontjes of zogenaamde koudepakkingen die speciaal hiertoe geproduceerd zijn. Breng dit echter nooit direct op de huid aan, maar leg er een doek tussen (tegen bevriezing). Met koud water of een koelspray kan ook worden gekoeld. Indien er van een zware kneuzing, verstuiking of spierscheuring sprake is, is alleen koelen onvoldoende.

Ook in deze situaties kan men het ezelsbruggetje ICE gebruiken. Dit woord vormt dan de afkorting voor:
Immobilisatie, Compressie en Elevatie.

Met immobilisatie wordt bedoeld dat het geblesseerde lichaamsdeel niet meer mag worden bewogen. Compressie staat voor het aanleggen van een drukverband over de koudepakking en elevatie houdt in dat het lichaamsdeel in een hogere positie dan die van het hart wordt gelegd. Hierna kan een arts worden geraadpleegd. Daarnaast zijn er (homeopathische) geneesmiddelen verkrijgbaar die beweren de genezing te kunnen versnellen. Deze middelen zijn bij een gespecialiseerde apotheek of drogist te koop

bron: www.parachute-nl.org
Disclaimer - Copyright Violation - Contact