Manner Place Time versus Place Then Time
Google
 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

1)

Zinsopbouw in het engels: denk aan PTT (Place Then Time) of zet de "tijd" vooraan in de zin.
Voorbeeld:
We went to the market (P) yesterday (T).
Of:
Yesterday we went to the market

Maar niet: We went yesterday to the market.

Bron: anoniem

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

2)

De PTT regel is helaas niet kompleet!
HET IS DE MPT die staat voor Manner Place Time.
He went happily to the shop yesterday. zo weet je ook ineens waar happy moet staan.

Met dank aan Matthias Rabaey

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

3)

Er klopt ergens iets niet in de MPT-regel.
De normale volgorde is inderdaad Manner-Place-Time.
Maar wanneer we over een verplaatsing spreken, beginnen we normaal met plaats.
Vergelijk:
She sang the aria perfectly in the church last night.(MPT)
We went to Austria by car in the summer.(PMT!!)
Place komt hoe dan ook altijd voor Time, en Time is altijd laatst.

Met dank aan Erwin

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then TimeDisclaimer - Copyright Violation - Contact