Persoonsvorm met of zonder S?
Google

 Ezelsbruggetjes: Persoonsvorm met of zonder S?

Een ezelsbruggetje voor Engels de tegenwoordige tijd:

Met I, You, We, You en they schrijf je de persoonsvorm gewoon zonder iets eraan toe te voegen, maar met he, she en it schrijf je er een "s" achter.
Ik onthoud dat door de She, He, en IT woorden SHIT woorden te noemen. Dus met de Shit woorden komt er een "s" achter.

Met dank aan Fioen van Balgooi
Disclaimer - Copyright Violation - Contact