SI-veelvouden
Google

 

Wat is de volgorde van de SI veelvouden? Kilo, Mega, Tera....?

Bruine Kangeroe's Maken Geen Troep

dus: byte, kilo, mega, giga, teraEzelsbruggetjes: SI-veelvouden

Met dank aan Valerie


of:
Blauwe Koekjes Maken Gek, Truus

Theorie: Veelvouden van bytes

Voor de informatie-eenheden bytes, bits, en bits per seconde worden vaak voorvoegsels gebruikt om grote hoeveelheden te kunnen kwantificeren.

Voorvoegsels uit het SI

Traditioneel werden hiervoor de SI-veelvouden kilo, mega, giga, tera etc. gebruikt. Maar in de computerwereld werden ze anders gebruikt dan officieel voorgeschreven. Omdat opslagcapaciteiten vaak in machten van 2 uitgedrukt worden en 2 10 = 1024 zo dicht bij 1000 ligt, werd ooit bedacht dat het handig zou zijn niet 1000 byte, maar 1024 byte een kilobyte te noemen. Dit werd verwarrend toen de opslagcapaciteiten groter werden. Zo heeft een floppy van 1,44 megabyte niet een capaciteit van 1,4410241024 byte, en ook niet van 1,4410001000 byte, maar van 1,4410241000. Het RAM-geheugen in een computer wordt traditioneel in megabytes van 10241024 byte aangegeven, maar de capaciteit van harde schijven wordt in gigabytes van 100010001000 byte opgegeven. Telecommunicatiesnelheden worden ook in machten van 1000 uitgedrukt, een lijn van 34 megabit/seconde transporteert dus 34.000.000 bit per seconde.


Voorvoegsel Afkorting SI-waarde Rele waarde Verschil
kilo k 1.000 210 = 1.024 2%
mega M 1.000.000 220 = 1.048.576 5%
giga G 1.000.000.000 230 = 1.073.741.824 7%
tera T 1.000.000.000.000 240 = 1.099.511.627.776 10%
peta P 1.000.000.000.000.000 250 = 1.125.899.906.842.624 13%
exa E 1.000.000.000.000.000.000 260 = 1.152.921.504.606.846.976 15%
zeta Z 1.000.000.000.000.000.000.000 270 = 1.180.591.620.717.411.303.424 18%
yotta Y 1.000.000.000.000.000.000.000.000 280 = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 21%

Zoals duidelijk te zien is in deze tabel wordt het verschil tussen de SI-waarde en de rele waarde groter bij hogere machten. Omdat dit vaak tot verwarrende situaties leidde is besloten het gebruik van voorvoegsels te hervormen.

Voorvoegsels volgens de IEC-standaard

In 1998 is door de International Electrotechnical Commission besloten deze verwarring uit de wereld te helpen door een nieuwe standaard voor binaire voorvoegsels te maken. Sindsdien is het niet meer gewenst de gewone voorvoegsels kilo, mega, giga, tera, peta en exa te gebruiken voor machten van 1024. Een megabyte is dus 1.000.000 bytes. Als men een hoeveelheid van 1.048.576 bytes wil benoemen heet dat nu een mebibyte. Men kan hier nog niet op vertrouwen, omdat de nieuwe standaard nog niet uitgebreid gebruikt wordt.

De binaire voorvoegsels zijn:
Voorvoegsel Afkorting Rele waarde
kibi Ki 210 = 1.024
mebi Mi 220 = 1.048.576
gibi Gi 230 = 1.073.741.824
tebi Ti 240 = 1.099.511.627.776
pebi Pi 250 = 1.125.899.906.842.624
exbi Ei 260 = 1.152.921.504.606.846.976

Let op: de afkorting voor kibi is dus Ki met een hoofdletter K, in tegenstelling tot kilo, dat tot een kleine letter k wordt afgekort.

De voorvoegsels zetta en yotta hebben in deze standaard nog geen binair equivalent, omdat deze veel te groot zijn voor praktisch gebruik.

bron: www.wikipedia.nlDisclaimer - Copyright Violation - Contact