Zinnetjes om de OSI-layers te onthouden
Google

 Ezelsbruggetjes: Zinnetjes om de OSI-layers te onthouden

Anton Pieck Schildert Tieten Naast Dikke Fazanten


OSI Model:
A=Applicatielaag
P=Presentatielaag
S=Sessielaag
T=Transportlaag
D=Datalinklaag
F=Fysiekelaag


 

of andersom:
Piet Drinkt Nooit Thee, SPA
Met dank aan Wim Faas


 Theorie: Het OSI-model

Het OSI-model (of ISO-OSI) is de benaming voor ISO Reference Model for Open Systems Interconnection.
Het OSI-model is een verzameling afspraken over de manieren van communiceren tussen twee of meerdere computersystemen van eventueel verschillende merken. Dit model deelt de communicatie in in zeven lagen. Daarom wordt dit ook wel het Zevenlagenmodel genoemd.

De zeven lagen zijn (van laagste naar hoogste laag):

Fysieke laag - Spanning (Volt) en stroomsterkte (Ampre), timing, medium.
Datalinklaag - Foutcorrectie, flow control
Netwerklaag - Adressering, routing
Transportlaag
Sessielaag - Dialog control, token management
Presentatielaag - Datastructuur abstraheren
Toepassingslaag - Het protocol van het gebruikersprogramma

Het OSI-model is in 1983 voor het eerst bedacht, en in 1995 heeft het een herziening ondergaan. Oorspronkelijk waren er ook OSI-protocollen die voldeden aan het OSI-model, maar die waren niet echt succesvol door verscheidene factoren. TCP/IP werd het meest gebruikte protocol, maar voldoet totaal niet aan het OSI-model.
Technisch heeft het OSI-model dus zijn nut verloren, daarom wordt het tegenwoordig alleen nog maar gebruikt als een 'referentiemodel'. Zo schrijft het OSI-model bijvoorbeeld voor dat encryptie dient te gebeuren op de hogere netwerklagen; de verzameling TCP/IP-protocollen echter, een protocolstack uit de praktijk, laat encryptie toe op lagere lagen, zoals IPsec op de netwerklaag, of encryptie voor draadloze netwerken. Hierbij worden de 'lagen' van het OSI-model naast een ander protocol gelegd en bekeken welke componenten van dat andere protocol de functies uit het OSI-model uitvoeren.
De opsomming van de zeven OSI-netwerklagen, aangevuld met hun bijhorende functies, is een klassieke examenvraag op elk examen over computernetwerken.

bron: www.wikipedia.nlDisclaimer - Copyright Violation - Contact