Is het 'hebben'of 'zijn'?
Google

 

Het onderscheid tussen hebben of zijn bij een werkwoord is niet altijd uit te leggen.

Een ezelsbrug:
activiteiten krijgen hebben, en situaties krijgen zijn.

Problemen zullen er alleen ontstaan als een werkwoord zowel een activiteit als een situatie kan aanduiden.

 

Voorbeelden:

+ Wij hebben een dag geschaatst.(handeling)

+ Wij zijn naar Voorschoten geschaatst.(situatie)

+ Wij hebben tot Leiden geschaatst, en zijn toen met de bus verder gegaan.(activiteit en situatie)

+ Ik heb vergeten hem te bellen.(handeling)

+ Ik ben zijn nummer vergeten. (situatie)

 

Bron: PP in taal
Disclaimer - Copyright Violation - Contact